साउने सङ्क्रान्ति

 
साउने सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदै, अगुल्टो फ्याँकेर लुतो फालिने

साउने सङ्क्रान्ति पर्व मनाइँदै, अगुल्टो फ्याँकेर लुतो फालिने