सिमित उद्योग संचालन हुने

 
जेठ ५ गतेसम्मको लकडाउन केही खुकुलो, यस्ता छन् खुल्न पाउने उद्योगहरू

जेठ ५ गतेसम्मको लकडाउन केही खुकुलो, यस्ता छन् खुल्न पाउने उद्योगहरू