सुझाव

 
आमहड्ताल गर्नेलाई साझाको सुझाव : ‘एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन’

आमहड्ताल गर्नेलाई साझाको सुझाव : ‘एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन’