Bnepa

 
साँगामा सवारीको ठक्करबाट बनेपाका तामाङको मृत्यु

साँगामा सवारीको ठक्करबाट बनेपाका तामाङको मृत्यु