अमेरिकामा गरिने सबै यात्रामा प्रतिबन्ध

 
काेराेनाकाे सङ्क्रमण राेक्न युरोपबाट अमेरिकामा गरिने सबै यात्रामा प्रतिबन्ध

काेराेनाकाे सङ्क्रमण राेक्न युरोपबाट अमेरिकामा गरिने सबै यात्रामा प्रतिबन्ध