गभर्नर नियुक्ति

 
राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा अधिकारी नियुक्त

राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा अधिकारी नियुक्त