डढेलो

 
काभ्रेको बेथानचोकमा डढेलोले वन सखाप, तुॅंवालोले ढाक्यो गाउॅंबस्ती

काभ्रेको बेथानचोकमा डढेलोले वन सखाप, तुॅंवालोले ढाक्यो गाउॅंबस्ती