नेकपा काभ्रे

 
नेकपा काभ्रेको कार्यालय ओली पक्षको कब्जामा

नेकपा काभ्रेको कार्यालय ओली पक्षको कब्जामा