राष्ट्रिय परिचय पत्र

 
पनौती वडा नम्बर ९ मा राष्ट्रिय परिचय पत्रको तथ्यांक संकलन कार्य अबरुद्ध

पनौती वडा नम्बर ९ मा राष्ट्रिय परिचय पत्रको तथ्यांक संकलन कार्य अबरुद्ध