CDO kavre

 
काभ्रे प्रशासनले भन्यो: खोप कार्ड लिएर ‘बार’ अनुसार सेवा लिन आउनुस

काभ्रे प्रशासनले भन्यो: खोप कार्ड लिएर ‘बार’ अनुसार सेवा लिन आउनुस