myadi polish kavre

 
म्यादी प्रहरी काभ्रे : आज लिखित परीक्षा सम्पन्न, २० गते नतिजा प्रकाशन

म्यादी प्रहरी काभ्रे : आज लिखित परीक्षा सम्पन्न, २० गते नतिजा प्रकाशन

म्यादी प्रहरीका लागी काभ्रेमा ३ हजार १७३ जनाको आवेदन

म्यादी प्रहरीका लागी काभ्रेमा ३ हजार १७३ जनाको आवेदन

म्यादी प्रहरी काभ्रे : आज चौथो दिनसम्म २ हजार ३०५ जनाले दिए आवेदन

म्यादी प्रहरी काभ्रे : आज चौथो दिनसम्म २ हजार ३०५ जनाले दिए आवेदन

म्यादी प्रहरी काभ्रे : आजसम्म १ हजार ६४८ जनाले दिए आवेदन

म्यादी प्रहरी काभ्रे : आजसम्म १ हजार ६४८ जनाले दिए आवेदन

काभ्रेमा म्यादी प्रहरीका लागी आज एकैदिन ४ सय ५० जनाद्वारा दरखास्त

काभ्रेमा म्यादी प्रहरीका लागी आज एकैदिन ४ सय ५० जनाद्वारा दरखास्त