कृषकलाई प्राेत्साहन

 
धुलिखेलका किसानलाई ५० प्रतिशन अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण, फौजी किरा विरुद्धको विषादी निशुल्क

धुलिखेलका किसानलाई ५० प्रतिशन अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण, फौजी किरा विरुद्धको विषादी निशुल्क