केपी ओली

 
कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन